Informačné systémy

  1. -poradenstvo, konzultácie

  2. -analýzy a návrhy riešenia

  3. -implementácia, školenia

Riadenie zmeny

Moderný účtovný a ekonomický systém

   Mac OS X, Linux, Windows, Hosting

   vzdialený on-line prístup

WEB rozhranie, API

   iPhone, Android

XAP, s.r.o Kukučínová 2111/39, 06001 Kežmarok, IČO: 44145119, IČ DPH: SK2022623229

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel:Sro, vložka: 20242/P

tel: +421 917 610783, e-mail: dopyt(at)xap sk, www.xap.sk

© XAP, s.r.o. 2010

    FlexiBee je moderný ekonomický informačný systém spoločnosti WinStrom s.r.o. Je plne lokalizovaný do slovenčiny a podporuje legislatívu platnú v SR.


    Sme certifikovaný distribútor v SR a zabezpečujeme poradenstvo pri návrhu, inštalácii a podporu pri používaní.


    Popis funkcií a možností systému Flexibee si pozrite na stránkach výrobcu tu


    Vyskúšajte bezplatnú, plne funkčnú verziu zo stránok www.flexibee.eu/produkty/flexibee/start